اخبار مهم
Home / اخبار حوزه ادبیات (page 40)

اخبار حوزه ادبیات

سفرت بخیر باشد اما….

100894_462.jpg

به گزارش حافظ تالی به نقل از مجله خبری ایران مطلب: پشت اتوبوس نوشته بود: “سفر بخیر”! پسرک نمی دانست ماشین معنایش چیست؟ از نظر او سفر همیشه خوب بود و خیر! اتوبوس از مقابل ماشینشان گذشت و رفت. پدر پایش را روی گاز گذاشته بود و تخت گاز می ...

Read More »

ملكا ذكر تو گویم

94181_392.jpg

به گزارش حافظ تالی به نقل از مجله خبری ایران مطلب: ملكا ذكر تو گویم ملكا ذكر تو گویم كه تو پاكی و خدایینروم جز به همان ره كه توام راهنمائی همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویمهمه توحید تو گویم كه به توحید سزائی تو زن و ...

Read More »

داستان آموزنده درخت و مسافر

95160_104.jpg

به گزارش حافظ تالی به نقل از مجله خبری ایران مطلب: مسافري خسته كه از راهي دور مي آمد ، به درختي رسيد و تصميم گرفت كه در سايه آن قدري اسـتراحت كند غافـل از اين كه آن درخت جـادويي بود ، درختي كه مي توانست آن چه كه بر ...

Read More »

قصه کودکانه خرس تنبل

95285_429.jpg

به گزارش حافظ تالی به نقل از مجله خبری ایران مطلب: بهار اومده و برفا آب شدند و برگای درختان از دوباره در اومدند و همه ی حیوانات جنگل بیدار شدند و با هم بازی می کنند. اما خرس کوچولو هنوز خوابه و نمی دونه که بهار اومده. گوش بدید ...

Read More »

حکایت صوفی و خرش

96361_611.jpg

به گزارش حافظ تالی به نقل از مجله خبری ایران مطلب: حکایت جالب و خواندنی صوفی و خرش حکایت صوفی و خرش روزي بود و روزگاري در زمانهاي پيش يك صوفي سوار بر خرش به خانقاه رسيد و از راهي دراز آمده و خسته بود و تصميم گرفت كه شب ...

Read More »

شعر زیبای گول از فریبا شش بلوکی

97538_133.jpg

به گزارش حافظ تالی به نقل از مجله خبری ایران مطلب: شعر گول از اشعار فریبا شش بلوکی بیخودی خندیدیمکه بگوییم دلی خوش داریمبیخودی حرف زدیمکه بگوییم زبان هم داریم ** و قفس هامان رازود زود رنگ زدیمو نشستیم لب رودوبه آب سنگ زدیم ** ما به هر دیواریآینه بخشیدیمکه ...

Read More »

داستان میزان فاصله ی قلب آدم ها و تن صدا

99001_386.jpg

به گزارش حافظ تالی به نقل از مجله خبری ایران مطلب: داستان میزان فاصله قلب ادمها و تن صدا داستان میزان فاصله قلب ادمها و تن صدا استادى از شاگردانش پرسید:چرا ما وقتى عصبانى هستیم داد می زنیم؟چرا مردم هنگامى که خشمگین هستند صدایشان را بلند می کنند و سر ...

Read More »

خدایا شکر!

100020_953.jpeg

به گزارش حافظ تالی به نقل از مجله خبری ایران مطلب: روزی مردی خواب عجیبی دید او دید که پیش فرشته هاست و به کارهای آن ها نگاه می کند.هنگام ورود، دسته بزرگی از فرشتگان را دید که سخت مشغول کارند و تند تند نامه هایی را که توسط پیک ...

Read More »

شعر بهاری و نوروزی در وصف عید نوروز (۳)

100121_591.jpg

به گزارش حافظ تالی به نقل از مجله خبری ایران مطلب: شعر بهاری و نوروزی در وصف عید نوروز و سال جدید سالی در راه استسالی پر برکت سالی که اگر خواهینیست در آن حسرت برف ها آب شدندغصه ها از ما دور یک دل خوش دارمکه شده سنگ صبور ...

Read More »

عيد با مامان و بابا

100129_234.jpg

به گزارش حافظ تالی به نقل از مجله خبری ایران مطلب: عيد با مامان و بابا از تويِ يك مغازه ، بابا ، بازم قراره برايِ هفت سينِ عيد ، شيريني بياره مامانِ مهربونم ، امسال بازم دوباره برايِ عيدِ نوروز ، سفره مي ذاره سنجد و سيب و سركه،كنارِ ...

Read More »