اخبار مهم
Home / اخبار حوزه ادبیات / گاهی نگاهت را به سمت دیگر بدوز که نبینی…
453126_158.jpg

گاهی نگاهت را به سمت دیگر بدوز که نبینی…

به گزارش حافظ تالی به نقل از مجله خبری ایران مطلب:

در زندگی شرایطی پیش میاد که گاهی شاید نتوان شخصی را بخشید اما باید چشم را بست و عبور کرد…
در زندگی مانند قطره آب باشید

دو قطره آب که به هم نزدیک شوند، تشکیل یک قطره بزرگتر میدهند

اما دوتکه سنگ هیچگاه با هم یکی نمی شوند !

پس هر چه سخت تر و قالبی تر باشیم ،فهم دیگران برایمان مشکل تر، و در

نتیجه امکان بزرگتر شدنمان نیز کاهش می یابد

آب در عین نرمی و لطافت در مقایسه با سنگ،به مراتب سر سخت تر، و

در رسیدن به هدف خود لجوجتر و مصمم تر است.

سنگ، پشت اولین مانع جدی می ایستد.

اما آب… راه خود را به سمت دریا می یابد.

در زندگی، معنای واقعی سرسختی، استواری و مصمم بودن را، در دل نرمی و

گذشت باید جستجو کرد.

گاهی لازم است کوتاه بیایی

گاهی نمیتوان بخشید و گذشت…

اما می توان چشمان را بست و عبور کرد

گاهی مجبور می شوی نادیده بگیری

گاهی نگاهت را به سمت دیگر بدوز که نبینی

ولی با آگاهی و شناخت

آنگاه بخشیدن را خواهی آموخت

منابع :

seemorgh.com/entertainment

می فایل مجله ادبی حافظ تالی