اخبار مهم
Home / اخبار حوزه ادبیات / چه چپ کوک است اهنگ جدایی
4080_535.jpg

چه چپ کوک است اهنگ جدایی

به گزارش حافظ تالی به نقل از مجله خبری ایران مطلب:

چه چپ کوک است اهنگ جدایی

چه مشکل کرده ای ، این همنوایی

چه با من گفتگو کردی تو بسیار

گمان هرگز نکردم ، بی وفایی

چه خوارم کرده ای نزد رقیبان

ز خاطر برده ای ، ان اشنایی

نشستمبی تودربستی چه اسان

نه امیدی که روزی ، در گشایی

نپنداری که چون رفتی ز پیشم

سر کویت نشینم ، تا بیایی

مرا تنها نشستن کنج خلوت

بود خوشتر زاین ،عشق ریایی

امیر حسین امیریان –

منبع:شعر وقصه

می فایل مجله ادبی حافظ تالی