اخبار مهم
Home / اخبار حوزه ادبیات / عيد با مامان و بابا
100129_234.jpg

عيد با مامان و بابا

به گزارش حافظ تالی به نقل از مجله خبری ایران مطلب:

عيد با مامان و بابا

از تويِ يك مغازه ، بابا ، بازم قراره

برايِ هفت سينِ عيد ، شيريني بياره

مامانِ مهربونم ، امسال بازم دوباره

برايِ عيدِ نوروز ، سفره مي ذاره

سنجد و سيب و سركه،كنارِ سير و سبزه

با سمنو و سماق ، به يادِ ما مياره

بعد از گذشتِ يك سال ، بازم بهاره

تعطيلاتِ نوروزي كنارِ مامان،بابا،چه كيفي داره

آبی آسمونی

می فایل مجله ادبی حافظ تالی