اخبار مهم
Home / اخبار حوزه ادبیات / شعر کودکانه صابون
137574_246.jpg

شعر کودکانه صابون

به گزارش حافظ تالی به نقل از مجله خبری ایران مطلب:

کی بود کی بود؟

یه صابون کوچیک موچیک

گریه می کرد چیلیک چیلیک

 

غصه می خورد همیشه

می گفت چرا صابون بزرگ نمی شه

 

هر روز دارم آب می خورم تَر می شم

ولی کوچیک تر می شم

 

رفتم پیشش نشستم

براش یه خالی بستم

 

گفتم من هم اون قدیما غول بودم

مثل تو خنگول بودم

 

کوچیک شدم که با تو بازی کنم

سُرت بدم سُرسُره بازی کنم


می فایل مجله ادبی حافظ تالی