اخبار مهم
Home / اخبار حوزه ادبیات / شعر چشم ها را باید شست (سهراب سپهری)
125031_389.jpg

شعر چشم ها را باید شست (سهراب سپهری)

به گزارش حافظ تالی به نقل از مجله خبری ایران مطلب:

چشمها را بايد شست

جور ديگر بايد ديد

چترها را بايد بست

زير باران بايد رفت

فکر را خاطره را زير باران بايد برد‌

با همه مردم شهر زير باران بايد رفت

دوست را زير باران بايد ديد‌

عشق را زير باران بايد جست

هر کجا هستم٬باشم‌

آسمان مال من است

پنجره٬‌فکر٬‌هوا‌٬عشق‌

زمين مال من است

چشمها را بايد شست

جور ديگر بايد ديد

چترها را بايد بست

زير باران بايد رفت

 

می فایل مجله ادبی حافظ تالی