اخبار مهم
Home / اخبار حوزه ادبیات / شعر زیبای طعم پاییز (احمدرضا احمدی)
44723_418.jpg

شعر زیبای طعم پاییز (احمدرضا احمدی)

به گزارش حافظ تالی به نقل از مجله خبری ایران مطلب:

طعم پاییز (احمدرضا احمدی)


از هر لیوانی که آب نوشیدم

طعم لبان تو و پاییزی
که تو در آن به جا ماندی به یادم بود
فراموشی پس از فراموشی
امّا
چرا طعم لبان تو و پاییزی که تو در آن
گم شدی در خانه مانده بود ؟

ما سرانجام توانستیم

پاییز را از تقویم جدا کنیم
امّا
طعم لبان تو بر همه لیوانها و بشقابها
حک شده بود
لیوانها و بشقابها را از خانه بیرون بردم
کنار گندمها دفن کردم

تو در آستانه در ایستاده بودی

تو در محاصره لیوانها و بشقابها مانده بودی
گیسوان تو سفید
امّا
لبان تو هنوز جوان بود

منبع:سیمرغ

می فایل مجله ادبی حافظ تالی