اخبار مهم
Home / اخبار حوزه ادبیات / شعر زیبای درخت
10872_581.jpg

شعر زیبای درخت

به گزارش حافظ تالی به نقل از مجله خبری ایران مطلب:

من درختم ….. سايه دارم ….. سبز و خوشگلم ….. ميوه مي دم هر سال

بچه خوب ، چه مي کني ؟؟ حرفمو گوش کن ….. نچين ميوه کال

شاخه هامو تو نشکني ………. من تو رگام خون دارم

يادت باشه، من زنده ام ………. من تو بدن جون دارم

در پاي من بريز آب هميشه ………. تا که شوم سرسبز

بذار بيان به روي شاخه هامون ……… هم گنجشک و هم سار

يادت باشه پاييز مياد …….. برگاي من مي ريزه

يه روز مي شه که خشک مي شم ……… چوبم برات يه ميزه

می فایل مجله ادبی حافظ تالی