اخبار مهم
Home / اخبار حوزه ادبیات / شعر زیبای خـدایــا دوسـتـت دارم …
47275_161.jpg

شعر زیبای خـدایــا دوسـتـت دارم …

به گزارش حافظ تالی به نقل از مجله خبری ایران مطلب:

خـدایــا دوسـتـت دارم …خـدایــا دوسـتـت دارم …

ساده می گویم : خـدایــا دوسـتـت دارم …

به تو من خیره می گردم ؛

به این جنگل …

به این برکه …

به خط نور …

به این دریا …

به رقص آب …

به این افسون بی همتا …

چه باید گفت؟

کمک کن واژه ها را بر زبان آرم ؛

بگویم لحظه ای از تو …

از این زیبائی روشن ،

از این مهتاب …

بریزم با نسیم و گم شوم در شب ؛

بخندم با تو لختی در کنار آب …

زبانم گنگ و ذهنم کور ،

تنم خسته ، دلم رنجور …

تمام واژه ها قامت خمیده ،

ناتوان …

بی نور ….

پر از پیچیده گیست این ذهن ناهموار ؛

سکوت واژه ها درهم تنیده ،

مثل یک آوار …

من از پیچیده گی ها سخت بیزارم ؛

تو با من ساده می گویی و من هم ساده می گویم :

” خـدایــا دوسـتـت دارم “

شاعر : حدیث سامی

ارسالی کاربران

می فایل مجله ادبی حافظ تالی