اخبار مهم
Home / اخبار حوزه ادبیات / شعر :دویدم و دویدم تا به خدا رسیدم
284975_278.png

شعر :دویدم و دویدم تا به خدا رسیدم

به گزارش حافظ تالی به نقل از مجله خبری ایران مطلب:

دویدم و دویدم

سر کوهی رسیدم

دو تا خاتون دیدم

یکی به من نان داد

یکی به من آب داد

آبو دادم به تشنه

نانو دادم به گشنه

تشنه به من دعا کرد

گشنه گلی عطا کرد

گل رو دادم به عطار

عطار به من عطر داد

عطر رو دادم به باجی

باجی به من تسبیح داد

تسبیح رو دادم به پاسدار

پاسدار به من قرآن داد

قرآن رو دادم به مُلّا

ملا سواد یادم داد

کارای خوب یادم داد

ذکر خدا یادم داد

بالا رفتم خدا بود

پایین اومدم خدا بود

خدا بود ، خدا بود ، خدا بود

منبع : tebyan.net

می فایل مجله ادبی حافظ تالی