اخبار مهم
Home / اخبار حوزه ادبیات / شعری برای رزمندگان غزه
207571_526.jpg

شعری برای رزمندگان غزه

به گزارش حافظ تالی به نقل از مجله خبری ایران مطلب:


شعری برای رزمندگان غزه

فرصتی برای گریستن نیست

  شش ماهه ات را به خاک بسپار

                 بی غسلی و کفنی

                             با لبخندی

                              وصلواتی

  فرصتی برای گریستن نیست

  تفنگت را بر دار

  و موشک دست سازت را

                          و خشمت را

   به شکم های متورم از نفت

                       امیدی  نیست

  به آن سوی دیوار های طلا

                       امیدی نیست

  از قصر های نیل

  از سالن های رقص عربی

  انتظاری نیست

 

از پشت دریاهای سرخ و سیاه

نه ماهی طلوع می کند

نه آفتابی می آید

  تفنگت را بردار

  فرصتی برای گریستن نیست

  شش ماهه ات را به خاک بسپار

  با لبخندی وصلواتی

 

  می دانم طوفانی خواهد شد

               با ۳۱۳ گرد باد عظیم

                        گرد باد سرخ

                        گرد باد سبز

  و غرش رعدهای بهاری

  سرانجام آغاز خواهد شد

  شش ماهه ات را به آسمان بسپار

                                  با لبخندی

                                    و پیامی

                                    برای راغب حرب ها احمد یاسین ها رنتیسی ها …

 

  شش ماهه ات را به خدا بسپار

                           با فاتحه ای

                             و بدرودی

  تفنگت را بر دار

  و موشک دست سازت را

                 و خشمت را

  فرصتی برای گریستن نیست…

منبع : parsiblog.com

می فایل مجله ادبی حافظ تالی