اخبار مهم
Home / اخبار حوزه ادبیات / رفتم اما دل من مانده بر دوست هنوز
76258_107.jpg

رفتم اما دل من مانده بر دوست هنوز

به گزارش حافظ تالی به نقل از مجله خبری ایران مطلب:

رفتم اما دل من مانده بر دوست هنوز

رفتم اما دل من مانده بر دوست هنوز

رفتم اما دل من مانده بر دوست هنوز
میبرم جسمی و دل در گرو اوست هنوز

بگذارید بآغوش غم خویش روم
بهتر از غم بجهان نیست مرا دوست هنوز

گرچه با دوری او زندگیم نیست ولی
یاد او میدمدم جان به رگ و پوست هنوز

همچو گل یکنفسم جا بسرسینه گرفت
سینه ی غمزده زآن خاطره خوشبوست هنوز

رشته ی مهر و وفا شکر که از دست نرفت
برسر شانه ی من تاری از آن موست هنوز

بعد یک عمر که با او بوفا سر کردم
با که این دردبگویم؟ که جفاجوست هنوز

تادل ناله ی جانسوز بر آرم همه عمر
همچو چنگم سر غم بر سر زانوست هنوز

با همه زخم که “سیمین” بدل از اودارد
میکشد نعره که آرام دلم اوست هنوز

سیمین بهبهانی

منبع:lat.blogfa.com

می فایل مجله ادبی حافظ تالی