اخبار مهم
Home / اخبار حوزه ادبیات / دامن کشان (فریبا شش بلوکی)
116441_417.jpg

دامن کشان (فریبا شش بلوکی)

به گزارش حافظ تالی به نقل از مجله خبری ایران مطلب:

آسمان دیده ام ابری شده
شانه ای کو؟ تا بگریم زار زار

 

رعد و برق بی پناهی می زند
روی تکرار سکوتی مرگبار

 

پرتو نوری مرا دعوت نمود
تا که اسرار دلم تبعید شد

 

کنج یک مخروبه متروکه ای
حکم توقیف دلم تمدید شد

 

در زمستانی که می آید ز راه
یک نفر از شهرتان خواهد گذشت

 

آسمان دیده اش ابری شده
خسته پا،دامن کشان ،خواهد گذشت

 
منبع:sheshboluki.com

می فایل مجله ادبی حافظ تالی