اخبار مهم
Home / اخبار حوزه ادبیات / خوشحال و شاد و خندان
10864_102.jpg

خوشحال و شاد و خندان

به گزارش حافظ تالی به نقل از مجله خبری ایران مطلب:

خوشحال و شاد و خندانم ….. قدر دنيا رو مي دانم

خنده کنم من … دست بزنم من … پا بکوبم من

………………….. شادانم

در دلم غمي ندارم ……….زيرا سلامت هست جانم

عمر ما کوتاه س ……. چون گل صحراست

……… پس بياييد شادي کنيم

بياييد با هم بخوانيم ……. ترانه جواني را

عمر ما کوتاه س …….. چون گل صحراست

………… پس بياييد شادي کنيم

گل بريزم من … از توي دامن …. بر روي خرمن

………………… شادانم

منبع:www.newbook

می فایل مجله ادبی حافظ تالی