اخبار مهم
Home / اخبار حوزه ادبیات / اتفاقی که برای این زن افتاد اما…+ عکس
43167_712.jpg

اتفاقی که برای این زن افتاد اما…+ عکس

به گزارش حافظ تالی به نقل از مجله خبری ایران مطلب:

شب سردی بود، پیرزن بیرون میوه فروشی زل زده بود به مردمی که میوه می خریدن. شاگرد میوه فروش تند تند پاکت های میوه رو توی ماشین مشتری ها می ذاشت و انعام می گرفت، پیرزن باخودش فکر می کرد چی می شد اونم می تونست میوه بخره ببره خونه، رفت نزدیک تر، چشمش افتاد به جعبه چوبی بیرون مغازه که میوه های خراب و گندیده داخلش بود. با خودش گفت چه خوبه سالم ترهاشو ببره خونه. می تونست قسمت های خراب میوه ها رو جدا کنه وبقیه رو بده به بچه هاش، هم اسراف نمیشد هم بچه هاش شاد می شدن. برق خوشحالی توی چشماش دوید دیگه سردش نبود! پیرزن رفت جلو نشست پای جعبه میوه، تا دستش رو برد داخل جعبه شاگرد میوه فروش گفت: دست نزن نِنه! وَخه برو دُنبال کارت! پیرزن زود بلند شد، خجالت کشید! چند تا از مشتری ها نگاهش کردند! صورتش رو قرص گرفت، دوباره سردش شد! راهش رو کشید رفت. چند قدم دور شده بود که یه خانمی صداش زد: مادر جان …مادر جان!


 

پیرزن ایستاد برگشت و به زن نگاه کرد! زن مانتویی لبخندی زد و بهش گفت: اینارو برای شما گرفتم! سه تا پلاستیک دستش بود پر از میوه. موز و پرتغال و انار ….پیرزن گفت: دستِت دَرد نِکُنه نِنه….. مُو مُستَحق نیستُم! زن گفت: اما من مستحقم مادر من، مستحق دعای خیر، اگه اینارو نگیری دلمو شکستی! جون بچه هات بگیر! زن منتظر جواب پیرزن نموند، میوه هارو داد دست پیرزن و سریع دور شد. پیرزن هنوز ایستاده بود و رفتن زن رو نگاه می کرد. قطره اشکی که تو چشمش جمع شده بود غلتید روی صورتش دوباره گرمش شده بود با صدای لرزانی گفت : پیر شی ننه …. پیر شی ! الهی خیر بیبینی این شب چله مادر.

بله دوستان، شب یلدا همه دور هم در طولانی ترین شب سال سرگرم خوردن آجیل و میوه و گرم گفتگوی های خودمون هستیم، و دوست داریم که این شب تموم نشه! آیا تا به حال فکر کردید کسانی هستن که توی این سرما بدون خونه و سرپناه با شکم گرسنه از خدا می خواد این شب سرد هرچه زودتر تموم بشه . . . ؟

راداس ام اس

می فایل مجله ادبی حافظ تالی