اخبار مهم
 • 137358_226.jpg

  شعر « شد خزان » اثر رهی معیری

  به گزارش حافظ تالی به نقل از مجله خبری ایران مطلب: شد خزان گلشن آشنایی      بازم آتش به جان زد ...

 • 136951_115.jpg

  شعر کودکانه مورم و دانه می برم

  به گزارش حافظ تالی به نقل از مجله خبری ایران مطلب: شعر کودکانه مورم و دانه می برم مورم و دانه می برم دانه به لانه می برم...

 • 137520_879.jpg

  قصه کودکانه چوپان دروغگو

  به گزارش حافظ تالی به نقل از مجله خبری ایران مطلب: قصه کودکانه چوپان دروغگو روزی روزگاري پسرك چوپاني در ده اي زندگي مي ك...

 • 137574_246.jpg

  شعر کودکانه صابون

  به گزارش حافظ تالی به نقل از مجله خبری ایران مطلب: کی بود کی بود؟ یه صابون کوچیک موچیک گریه می کرد چیلیک چیلیک   غص...

 • 137152_666.jpg

  حکایت جالب قضاوت بهلول

  به گزارش حافظ تالی به نقل از مجله خبری ایران مطلب: هارون الرشید درخواست نمود کسی را برای قضاوت در بغداد انتخاب نمایید اط...

شعر « شد خزان » اثر رهی معیری

137358_226.jpg

به گزارش حافظ تالی به نقل از مجله خبری ایران مطلب: شد خزان گلشن آشنایی      بازم آتش به جان زد جدایی عمر من ای گل طی شد بهر تو      وز تو ندیدم جز بد عهدی و بی وفایی با تو وفا کردم، تا به تنم جان بود       عشق و وفا ...

Read More »

قصه کودکانه چوپان دروغگو

137520_879.jpg

به گزارش حافظ تالی به نقل از مجله خبری ایران مطلب: قصه کودکانه چوپان دروغگو روزی روزگاري پسرك چوپاني در ده اي زندگي مي كرد. او هر روز صبح گوسفندان مردم دهات را از ده به تپه هاي سبز و خرم نزديك ده مي برد تا گوسفندها علف هاي تازه ...

Read More »

شعر کودکانه صابون

137574_246.jpg

به گزارش حافظ تالی به نقل از مجله خبری ایران مطلب: کی بود کی بود؟ یه صابون کوچیک موچیک گریه می کرد چیلیک چیلیک   غصه می خورد همیشه می گفت چرا صابون بزرگ نمی شه   هر روز دارم آب می خورم تَر می شم ولی کوچیک تر می ...

Read More »

حکایت جالب قضاوت بهلول

137152_666.jpg

به گزارش حافظ تالی به نقل از مجله خبری ایران مطلب: هارون الرشید درخواست نمود کسی را برای قضاوت در بغداد انتخاب نمایید اطرافیان او همه با هم گفتند عادل تر از بهلول سراغ نداریم او را انتخاب نمایید خلیفه دستور داد بهلول را نزد او بیاورند بعد از دیدار ...

Read More »

داستان زیبای : شاید گاهی باید آرام تر قدم برداریم

138073_147.jpg

به گزارش حافظ تالی به نقل از مجله خبری ایران مطلب: تاجری در روستایی، مقدار زیادی محصول کشاورزی خرید و می‌خواست با آنها را با ماشین به انبار منتقل کند. در راه از پسری پرسید: «تا جاده چقدر راه است؟» پسر جواب داد: «اگر آرام بروید حدود ده دقیقه کافی ...

Read More »

شعر نقش پنهان (فروغ فرخزاد)

138138_618.jpg

به گزارش حافظ تالی به نقل از مجله خبری ایران مطلب: آه اي مردي كه لبهاي مرا از شرار بوسه ها سوزانده اي هيچ در عمق دو چشم خامشم راز اين ديوانگي را خوانده اي هيچ مي داني كه من در قلب خويش نقشي از عشق تو پنهان داشتم هيچ ...

Read More »

از او نزدیک تر چیزی نمی تواند باشد . . .

139895_379.jpg

به گزارش حافظ تالی به نقل از مجله خبری ایران مطلب:  ستایش خداوندی را سزاست که از اسرار نهان ها آگاه است ، و نشانه های آشکاری در سراسر هستی بر وجود او شهادت می دهند ؛ هرگز برابر چشم بینندگان ظاهر نمی گردد ؛نه چشم کسی که او را ...

Read More »

قصه کودکانه معلم بی سواد و مداد جادویی

141332_436.jpg

به گزارش حافظ تالی به نقل از مجله خبری ایران مطلب: قصه کودکانه معلم بی سواد و مداد جادویی جینو حوصله نوشتن نداشت. با اینکه عاشق مدرسه بود به خاطر مشق نوشتن از درس و مدرسه خسته می شد. او با خودش فکر می کرد کاش یک مداد جادویی داشتم ...

Read More »

بدون تو… (متن عاشقانه)

142663_377.jpg

به گزارش حافظ تالی به نقل از مجله خبری ایران مطلب: بدون توسوگی دارد فضای اتاقمو از با تو بودن خیال میبافماشک تمدید میشود در نگاهم بدون تو بدون تو آه…حسرت چه جولانی می دهد برای لحظه دیدارجسمم میجوشد در این سوی دیوارمثل یک بیمار گذر میکنداین طعنه ی تلخی است،انگار ...

Read More »